KLUBIST

Võimlemisklubi Graatsia on asutatud 2014. Aastal augustis. Klubi töö eesmärk on anda võimalus võimlemistreeninguteks igale lapsele, keda huvitab võimlemine ja kes soovib harjutada ja areneda harrastus- või tippvõimlejaks. Meie klubis tegutsevad viis erinevat rühma: mudilased, algajad ja edasijõudnud võimlejad, noored iluvõimlejad (ilukad mini) ja tippsportlaste (ilukad)rühm, kes osalevad võistlustel nii Eestis, kui ka välismaal.


 

 

Mudilaste rühmas treenivad lapsed vanuses 3-5. Esimesel treeningaastal tegeletakse ühtsuse loomise ja kohusetunde saavutamisega mänguvormis. Arendatakse lapse kehalisi võimeid ja aidatakse kaasa lapse individuaalsele eakohasele arengule. Tunnid põhinevad üldfüüsilisel ettevalmistamisel muusika saatel. Tund hõlmab endas akrobaatikat, vahenditehnikat, venitusi, painutusi jahüplemisi,mis viib kehaliseks ettevalmistuseks ja loob huvi ja armastust võimlemise vastu.


 

Algajate rühmas treenivad lapsed vanuses 6-12, kellel on huvi võimlemise vastu ja kes soovivad sirguda kauniteks ja ilusateks neidudeks. Algajate rühmas lapsed õpivad tundma oma keha läbi iluvõimlemise, õpivad võimlemiselemente ja vahenditehnikat (hüpits, rõngas, pall, kurikad), teevad jõu-, üldfüüsilisi-, akrobaatikaharjutusi javenitusi,samuti arendatakse koordinatsiooni ja rütmitunnet.


 

Edasijõudnud: selles rühmas treenivad lapsed, kes võimlevad juba üks aasta või rohkem. Läbi mõõduka koormuse, vanusele sobivate jõu- ja venitusharjutuste ning kõik võimalike võimlemisvahendite kasutamise arendatakse kõike kasulikku, mida tütarlapse kehaline areng vajab. Need lapsed on suutnud järjepideva ja mõtestatud toga jõuda teatud tasemele, mis annab võimaluse võistelda iluvõimlemise võistlustel.


 

Ilukad mini: miniklassi iluvõimlejad, kes valmistuvad tippsportlasteks, treeningkoormused on tõsisemad, hakatakse käima võistlustel, siia rühma suunatakse andekaid tüdrukuid kogu klubist kokkuleppel nende vanematega.


Ilukad: treeningkoormused on suured ja tõsised, trennid on 5-6 korda nädalas ja käiakse palju võistlustel. Iluvõimlemine nõuab järjekindlat ja sihipärast harjutamist. Tähtsad on kehalised võimed, hea koordinatsioon, töökus, täpsus, hea tervis ja maksimaalne pühendus spordialale.